Newspark

Newspark is een ICT-dienstverlener die haar consultants inzet op projecten bij vooraanstaande opdrachtgevers. Sinds de oprichting begin 2011 heeft Newspark de beste professionals uit de markt aan zich weten te binden. De formule voor dit succes wordt gevormd door de drive om invulling te geven aan ‘Kwaliteit is Mensenwerk’.

Newspark is gespecialiseerd in software testen, testautomatisering en software ontwikkeling en architectuur.

Software testen

De testprofessional is steeds meer een allrounder en opereert steeds vaker in een multidisciplinair (scrum)team. De dienstverlening omvat het opstellen van (detail) testplannen, het bewaken van de planning en voortgang van werkzaamheden, het actief uitvoeren van risicomanagement, het coördineren van analisten/ testers en het ondersteunen van developers en andere teamleden. Onze consultants kunnen hierbij tevens ingezet worden als scrummaster of soms zelfs als product-owner voor zover van toepassing. Al onze testprofessionals zijn gecertificeerd en hebben minimaal 4 jaar concrete ervaring.

Testautomatisering

Acceptatie-, performance-, regressie-, stress- en load testen… In principe zijn ze allemaal geschikt voor de invoering van testautomatisering. Wij hebben daarbij wel de ervaring dat testautomatisering veel verder gaat dan de invoering van een tool en scripting. Binnen een testautomatiseringsproject dient de balans tussen kosten en baten, draagvlak en verandering, mens en automatisering steeds uitgezet te worden, tegen de complexiteit van het ICT landschap en de beschikbare middelen. Daarbij hebben onze consultants concrete ervaring met testautomation tooling, waaronder Selenium, Cucumber, Serenity, Fitnesse en anderen.

Software ontwikkeling & architectuur

Binnen dit vakgebied hebben we ons gespecialiseerd in Microsoft technologie, waarbij onze professionals als developer, software architect of teamlead ingezet kunnen worden. Onze mensen halen het maximale uit de beschikbare technologie zonder daarbij het doel van de oplossing uit het oog te verliezen, rekening houdend met de cultuur bij de klant. Daarnaast kunnen we ook ondersteunen met vraagstukken ten aanzien van het opzetten en beheren van ontwikkelomgevingen. We adviseren en implementeren tools die passen bij uw deployment strategie. Zo geven we als software specialisten invulling aan “kwaliteit in dienstverlening”!

Bezoek de Newspark website